Pit
Groeihuis
Ga naar links
Ga naar rechts
Welkom bij Pit Groeihuis
Welkom

Welkom bij Pit Groeihuis. Op deze site vind je allerlei leuke en nuttige informatie. Neem even de tijd om rond te kijken. Pit Groeihuis is een nieuw initiatief, gebaseerd op jarenlange ervaring. Bij ons kunnen kinderen vol overgave spelen. Want spelen is leren en leren is groeien. Kom een kijkje nemen dan weet je........

Daarom Pit:

P edagogisch goed geschoold

I nnovatief en vernieuwend

T oekomst gericht

G roeien en leren is spelen

R espect, rust, regelmaat, reflectie en ruimte

O pen, eerlijk, zorgzaam en zorgvuldig

E igenheid en eigenwijs

I nteresse in groei, binnen en buiten

H uiselijk

U bent belangrijk

I nteger, we doen wat we zeggen
  en we zeggen wat we doen

S peels

Image on home page

Spelend groeien naar eigen wijsheid!
Voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Met een stralende lach
Willeke 

en


Karen
 

Meer info